Cách định dạng tin nhắn trong Slack

Bạn có thể sử dụng định dạng để thêm rõ ràng và chi tiết vào các tin nhắn khi cần thiết. Có hai cách để định dạng văn bản của bạn, tùy thuộc vào ứng dụng Slack bạn đang sử dụng:

  • Định dạng khi bạn đăng nhập: Trên máy tính để bàn và thiết bị di động, bạn có thể định dạng khi bạn nhập bằng cách sử dụng các biểu tượng được mô tả bên dưới.
  • Sử dụng phím tắt: Trên màn hình, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để định dạng văn bản đã chọn. Ví dụ, để in đậm từ Slack trong tin nhắn của bạn, hãy chọn từ Slack, sau đó bấm Ctrl+B.

Mẹo:  Bạn có thể sử dụng nhiều định dạng trong cùng một lựa chọn văn bản. Ví dụ: nhập *Tôi rất vui* sẽ hiển thị khi Tôi rất vui.


Chữ in đậm

bold.png

Để in đậm, hãy bao quanh văn bản của bạn bằng dấu hoa thị: *văn bản của bạn*

Phím tắt trên bàn phím: Chọn văn bản, sau đó nhấn +B (trên Mac) hoặc  Ctrl+B (trên Windows / Linux).


Chữ in nghiêng

italics.png

Để in nghiêng, bao quanh văn bản của bạn với dấu gạch dưới: _văn bản của bạn_

Phím tắt trên bàn phím: Chọn văn bản, sau đó nhấn +I (trên Mac) hoặc  Ctrl+I (trên Windows / Linux).


Đường gạch ngang

strikethrough.png

Để gạch ngang, hãy bao quanh văn bản của bạn bằng các dấu ngã: ~văn bản của bạn~

Phím tắt trên bàn phím: Chọn văn bản, sau đó nhấn +Shift+X (trên Mac) hoặc  Ctrl+Shift+X (trên Windows / Linux).


Trích dẫn

quotes.png

Để báo giá, thêm dấu ngoặc nhọn (>) trước văn bản của bạn: 

>Trích dẫn một câu 

>>>Trích dẫn nhiều câu 

Phím tắt trên màn hình: Chọn văn bản, sau đó nhấn +Shift+> (trên Mac) hoặc Ctrl+Shift+> (trên Windows / Linux).


Mã nội tuyến

inlinecode.png

Để định dạng các mã nội tuyến, bao quanh văn bản của bạn với các ký hiệu backtick (`): 

`Định dạng một từ hoặc một dòng

“`Định dạng khối văn bản “` 

Phím tắt trên màn hình: Chọn văn bản, sau đó nhấn +Shift+C (trên Mac) hoặc Ctrl+Shift+C (trên Windows / Linux)

Lưu ý:  Các định dạng khác như chữ in đậm hoặc in nghiêng sẽ không hiển thị trong mã nội tuyến. 


Danh sách

lists.png

Để định dạng một danh sách, hãy bắt đầu tin nhắn của bạn bằng một số hoặc một dấu đầu dòng (•). Nhập  Shift+Enter để tạo một dòng định dạng mới. 

Phím tắt trên Màn hình:

Dành cho các số: 

⌘+Shift+7 (trên Mac )

Ctrl+Shift+7 (trên Windows)

Đối với dấu đầu dòng: 

⌘+Shift+8 (trên Mac)

Ctrl+Shift+8 (trên Windows)

Mẹo:  Thêm một dấu đầu dòng (•) từ bàn phím của bạn bằng cách bấm  Option+8 (trên Mac), hoặc  Alt+7 (sử dụng bàn phím số) trên hầu hết các máy Windows. Hoặc, chỉ cần bắt đầu danh sách của bạn với dấu hoa thị (*) và nó sẽ chuyển thành một dấu đầu dòng. 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *